Psykologordningen

I henhold til Satspuljeforliget for de kommende år er Psykologordning nedlagt fra 1/1 2016.

Denne hjemmeside lukkes 31. januar 2016

Anden mulighed for offentlig tilskudsordning: Vær opmærksom på, at Psykologordningen ikke er det samme som den offentlige tilskudsordning for psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte gruppe. I denne ordning har nogle grupper mulighed for, med henvisning fra egen læge, at få tilskud til psykologbehandling. Læs mere om denne ordning her: http://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/praktiserende-psykolog/offentlige-tilskudsordninger/

Du kan komme i kontakt med psykologordningen via mail eller telefon:
E-post: kontakt@psykologordningen.dk,